update 27/04/2553
เนื่องจากโฮสที่ซื้อไว้หมดอายุ เลยต้องเปลี่ยนที่เก็บรูปใหม่ พร้อมแก้คำผิด

update 23/07/2552
ทำการอัพรูปประกอบใหม่พร้อมทั้งแก้คำผิด

update 05/02/2552
เนื่องจาก ต้นฉบับข้อความนี้ ได้ทำการลบข้อมูลต่างๆที่ไ